Outarde kori - Ardeotis kori

DSC3575  Outarde kori - Ardeotis kori DSC3576  Outarde kori - Ardeotis kori DSC3577  Outarde kori - Ardeotis kori